Home Дейта център

Дейта център

Е-поща Печат PDF

В днешно време бизнесът е все по-зависим от ИТ и проблемите в тази област костват загуби и пропуснати ползи. Пазарът предлага модерни технологии за гарантиране на надеждност, чиято цена е значима и най-често неадекватна за потребностите само на една компания.

Защо да поверите своето оборудване на професионален дейта център?

Минимизирате риска
Разполагането на вашето IT и телеком оборудване в специализиран център за колокация от най-висок клас ви гарантира спокойствие, че обичайните рискове при поддръжка на оборудването са избегнати.  Дейта център 3DC предоставя колокационни услуги на световно ниво – в собствена сграда, с пълно дублиране (N+1) и физическа отделеност на всички системи за електрозахранване, климатизация, свързаност и охрана на вашето оборудване.

Имате гъвкавост
Когато поверите вашето оборудване на дейта център 3DC, получавате значително по-голяма гъвкавост. Непредвидимите промени не водят след себе си неудобства като отесняло помещение и инвестиции в колокационното оборудване. Получавате бързо и лесно това, което ви е нужно – спокойствието да се фокусирате върху важните предизвикателства в бизнеса.

Неутралитет и свобода на свързване
Вярваме, че трябва да разполагате със  свобода за взаимно свързване и избор на  телекомуникационни услуги на конкурентен и пазарен принцип. Дейта център 3DC е напълно неутрален по отношение на свързаност с телеком и интернет доставчиците. Изградени са оптични връзки с водещите оператори на пазара в България. Инфраструктурата позволява да свържете вашето колокирано оборудване с произволен друг доставчик или клиент на дейта центъра.

Сигурност и безопасност
За защитата на сградата и оборудването в нея дейта център 3DC осигурява денонощна жива охрана, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа. Безопасността е осигурена от системи по пожароизвестяване, пожарогасене, заземяване и мълниезащита, пренапрежение и др.