Home

Дейта център и колокиране

Е-поща Печат PDF

Българският бизнес е част от европейския и глобален пазар. Затова има потребност от ИТ системи, които превръщат предизикателствата в успехи.


Дейта център 3DC предоставя надеждна и гъвкава платформа за развитие на вашите ИТ системи. За първи път, бизнесът получава колокационни услуги на международно ниво - тук, в България - за да се фокусира върху своето развитие и просперитет с убеждението, че се доверява на партньор с безкомпромисна надеждност.


За разлика от обичайната практика в България, 3DC разполага със собствена сграда, проектирана и предназначена за експлоатация на телекомуникационно оборудване. Значителният капацитет на дейта центъра ви дава възможност да ползвате различни типове колокационни услуги, без ограничение за  вашия темп на растеж, със спокойствие за необходимите енергийни ресурси и физическата охрана на вашето оборудване.